Zorgverzekering: geen schorsingen meer!

Elke Vlaming betaalt een verplichte zorgpremie om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering). Voor wie zijn zorgpremie niet correct heeft betaald, wordt de uitbetaling van de tegemoetkoming opgeschort op het moment dat men op de zorgverzekering beroep wil doen. De Vlaamse regering schaft die opschorting met verlies van rechten vanaf 1 januari 2018 af.

De zorgpremie bedraagt 50 euro (of 25 euro voor mensen met een laag inkomen) en moet elk jaar uiterlijk voor eind april zijn betaald. Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, is verplicht ze te betalen aan een van de zes erkende zorgkassen in Vlaanderen. De zorgverzekering wordt automatisch toegekend aan wie zijn zorgbehoevendheid kan bewijzen en biedt een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro om niet-medische zorgkosten te helpen dragen. De vergoeding kan vrij worden besteed. Je kan ze gebruiken om eigen bijdragen te betalen voor poetshulp of verblijfskosten in een woonzorgcentrum, maar ze kan ook gebruikt worden als onkostenvergoeding voor de mantelzorger. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op de tegemoetkoming.

Opschorting van rechten vervalt...
Wie zijn zorgpremie niet, niet volledig of te laat betaalt, riskeert vandaag nog een sanctie op het moment dat hij zorgbehoevend wordt. Voor elk jaar dat de zorgbijdrage niet correct werd betaald, wordt de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering met vier maanden opgeschort. Zo kan een eenmalige nalatigheid tot gevolg hebben dat men later 520 euro (4 maanden maal 130 euro/maand) minder krijgt van de Vlaamse zorgverzekering. Het kan ook gaan om een bijdragebetaling die vele jaren terug niet correct is gebeurd. Vanaf 1 januari 2018 vervalt deze schorsing.

... maar vanaf 2019 legt de Vlaamse regering sneller boetes op
De boete van 250 euro (100 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering) blijft bestaan. Tot nog toe werd de boete opgelegd na drie niet betaalde bijdragen. Het nieuwe decreet Vlaamse sociale bescherming verkort die termijn vanaf 2019 naar twee niet betaalde bijdragen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0