Wat veranderde er vanaf 1 oktober 2017?

 

 

 

Vanaf 1 oktober 2017 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste voor ouderen zijn de mogelijkheid om beroep te doen op een ‘huisapotheker’, thuisverpleegkundigen die de identiteit van hun patiënten moeten controleren bij het toepassen van de elektronische derdebetalersregeling en de uitbreiding van de energielening.

 

Huisapotheker

Vanaf 1 oktober kunnen chronisch zieke patiënten die niet in een zorginstelling verblijven beroep doen op een ‘huisapotheker’, naar analogie met de huisarts. De huisapotheker volgt jou als patiënt op en begeleid je bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Daarnaast zorgt de huisapotheker voor het opstellen van een medicatieschema, een persoonlijke en aangepaste begeleiding en samenwerking met de dokters en andere zorgverleners. Patiënten die dit willen moeten hiervoor een overeenkomst tekenen. Dit brengt geen kosten met zich mee voor de patiënt. Voor meer informatie kan je bij jouw apotheker terecht.

 

Thuisverpleegkundigen controleren identiteit
 Vanaf 1 oktober zijn thuisverpleegkundigen die de elektronische derdebetalersregeling toepassen verplicht om de identiteit van de patiënt na te gaan bij elk patiëntencontact. Deze verandering betreft voornamelijk een administratieve vereenvoudiging.

 

Vlaamse energielening
De Vlaamse energielening wordt uitgebreid. Met een energielening kan je renteloos of goedkoop lenen om werken die energie besparen te financieren. De nieuwe voorwaarden vanaf 1 oktober zijn:

  • Ook niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen zullen een energielening kunnen afsluiten (aan 1%).
  • De looptijd van de lening wordt verlengd van 5 jaar naar 8 jaar (96 maanden) voor een particulier en naar 10 jaar voor vzw's en sociale doelgroepen.
  • Het maximumbedrag wordt verhoogd van 10 000 naar 15 000 euro.
  • De sociale doelgroep wordt uitgebreid: ook wie het sociaal tarief voor gas en elektriciteit krijgt en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro, zullen intrestloos kunnen lenen.
  • Vanaf 2019 zullen enkel de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen.
  • Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis enkel nog voor de sociale doelgroep.

Voor meer informatie kan je terecht bij HABITO of dienst Energieleningen Westhoek , Veurnestraat 22, 8970 Poperinge of op het nummer (0491) 37 49 83.

Reactie schrijven

Commentaren: 0