60-plussers hebben een overwegend positieve visie op de toekomst!

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2.000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, op zoek naar een genuanceerd antwoord op deze vragen.

Over het algemeen kijkt een meerderheid positief of zeer positief tegen het ouder worden aan: kalmer aan doen, tijd voor zichzelf, familie en vrienden, de rol van grootouder opnemen. Haast alle zestigplussers hopen nog lang thuis te kunnen wonen. Echter, wanneer sociale netwerken verkleinen met het vorderen van de leeftijd, en iemands gezondheid plots achteruit gaat, kan de positieve ingesteldheid een knak krijgen en vergroot het risico op problemen.

Voorbereiding en het onderhouden van een sociaal netwerk zijn goede buffers tegen problemen. Wat voorbereiding betreft, is er ruimte voor verbetering: de zestigplussers zijn relatief weinig bezig met enige concrete maatregelen voor de dag dat ze hulpbehoevend worden.

Hoopgevend is dat er een grote bereidheid is om een rol te spelen in de eigen buurt, om te helpen met een boodschap of klus, of mensen gezelschap te bieden. De buurtnetwerken die steeds meer worden opgericht, en die de Koning Boudewijnstichting waar mogelijk steunt, kunnen dit maatschappelijk potentieel helpen aanboren.

Opvolging
De Koning Boudewijnstichting wil deze barometer om de drie jaar opnieuw publiceren om de evoluties ter zake op te volgen.

Meer informatie
Lees hier een beknopte versie van het volledige onderzoek.

Reactie schrijven

Commentaren: 0