Wat verandert er vanaf 1 september?

Vanaf september 2017 brengen een aantal beleidsbeslissingen veranderingen met zich mee. We sommen de belangrijkste voor ouderen hier op.

De minimumpensioenen stijgen. Voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal het minimumpensioen voortaan 1 212,45 euro bedragen. Voor een zelfstandige betekent dat een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014, voor een werknemer een verhoging van bijna 90 euro per maand.

 

De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 2004 zullen worden verhoogd met 1 procent, terwijl de pensioenen die in 2012 zijn ingegaan met 2 procent toenemen.

Ook de uitkeringen voor gehandicapten en invaliden gaan omhoog. De bijstandsuitkering voor personen met een handicap gaat met 2,9 procent omhoog en wordt op die manier opgetrokken tot op het niveau van het leefloon. Bovendien kunnen de invaliden rekenen op een nieuwe inhaalbeweging voor hun vakantiegeld, met 110 euro voor gezinshoofden en 52 euro voor de anderen.

Daarnaast zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, met 0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1 052,58 euro naar 1 062,05 euro. Deze IGO wordt alleen nog uitgereikt aan mensen die minstens tien jaar in België hebben verbleven, waarvan zeker vijf jaar zonder onderbreking. In totaal krijgen zo'n 105 000 mensen een Inkomensgarantie voor Ouderen. Wie niet in aanmerking komt voor een IGO, heeft wel recht op een leefloon. Maar dat ligt lager.

 

Bron: www.vlaamse-ouderenraad.be

Reactie schrijven

Commentaren: 0