Containerpark werd recyclagepark! Wat veranderde er nog?

Niet alleen wijzigden we de naam naar recyclagepark maar ook de tarieven werden gewijzigd, dit conform de Vlaamse wetgeving die verplichtingen oplegt aan de gemeenten.

Nieuwe tarieven inwoners en tweede verblijvers (huishoudelijke afval):

  • grofvuil (brandbaar afval ):    0,200 €/kg
  • Asbestafval (vanaf 201 kg/gezin/jaar):   0,200 €/kg
  • Inert bouwafval/Houtafval :    0,055 €/kg
  • Tuinafval:    0,020 €/kg

Per inwoner voorziet de gemeente een tegemoetkoming van 3,20  euro/jaar , telkens per 1 januari. Indien niet opgebruikt op 31 december, komt deze te vervallen en wordt dus niet overgezet naar het volgende jaar. De tegemoetkoming kan je niet gebruiken voor de aanbreng van brandbaar grofvuil.  Deze afvalsoort is immers niet recycleerbaar. 

 

De nieuwe zuilen met touchscreen zorgen voor meer gebruiksgemak en voor een vlot bezoek aan het recyclagepark. Voortaan krijgen inwoners en Belgische tweede verblijvers toegang tot het park via hun elektronische identiteitskaart (e-id). Door de installatie van de nieuwe zuilen kan je betalen met jouw bankkaart (enkel bancontact, geen kredietkaart). Betalen kan ook via storting van een provisie op je rekening van het recyclagepark. Betalen met cashgeld kan niet. 

 

Je zal ook geen toegang meer krijgen tot het recyclagepark indien jouw rekening een negatief saldo vertoont. Je kan het park ook niet verlaten vooraleer het negatief saldo is vereffend.

 

Opgelet, als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kilogram aangerekend per fractie. Hou hiermee

rekening.  Wacht met een bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende hoeveelheid hebt. Zo vermijd je meerdere ritten naar het park.

 

Indien nog vragen, aarzel niet om de IVVO Klantendienst te contacteren via 057/21 41 60 of info@ivvo.be.

Reactie schrijven

Commentaren: 0