Nieuws uit de gemeenteraad

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 april 2017 werden volgende agendapunten behandeld:

  • Wijziging rechtspositieregeling, arbeidsreglement en evaluatie personeel stad/OCMW/AGB
  • Vervanging brug Winnezelestraat
  • Heraanleg Nijverheidsstraat - Nijverheidslaan
  • Overdracht Heuvellandseweg
  • Dierenasiel Zuidelijke Westhoek
  • Geactualiseerd belastingsreglement rond leegstand en onbewoonbare, ongeschikte of verwaarloosde gebouwen/woningen.

 

  Een korte samenvatting vind je hier.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0