De Federale pensioendienst neemt de pensioenen van HR Rail over

 

Vanaf 1 januari 2017 is de FPD bevoegd voor de toekenning, de betaling en het beheer van de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen.

 

De toekenning en de betaling van de begrafenisvergoeding maken geen deel uit van de bevoegdheidsoverdracht en blijven een bevoegdheid van HR Rail.

 

HR Rail voert als mandataris van de FPD de betaling ervan uit. Het mandaat is beperkt tot de uitvoering van de pensioenbetaling op basis van betalingsinstructies van de FPD en  de fiscale en parafiscale inhoudingen en verklaringen.

 

Voor alle vragen met betrekking tot de pensioenbetaling kan men zich verder blijven wenden tot HR Rail. Voor alle andere aspecten in verband met de pensioenen van de Belgische Spoorwegen is de Federale Pensioendienst, afdeling ambtenaren voortaan het aanspreekpunt.

 

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de Pensioendienst en HR Rail zal deze overname geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen, noch op de continuïteit van de dienstverlening.  De rechten die u hebt opgebouwd blijven uiteraard behouden.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0