Wie krijgt de éénmalige premie in december 2016 van de pensioenkas?

Als u in december 2016 gerechtigd bent op een gewaarborgd minimumpensioen EN ook een volledige loopbaan (45/45sten) hebt, dan ontvangt u die maand een éénmalige premie gelijk aan 0,7 % van het maandelijks gewaarborgd minimum.

 

Als u een volledige loopbaan hebt en een gewaarborgd minimumpensioen ontvangt, wordt bovendien uw pensioen vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 0,7 %.

 

 Voor meer informatie over de voorwaarden en de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen kan u terecht op de website van de Federale Pensioendienst, afdeling werknemers.

Reactie schrijven

Commentaren: 0