ENQUÊTE voor studie rond 'Zorg in de laatste levensfase'

 

Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te maken met invasieve onderzoeken of agressieve behandelingen. De medische wereld slaagt er zo vaak in het leven te verlengen. Maar tegen welke kost? Wegen de voordelen van de lastige behandelingen op tegen de nadelen ervan? En komen we op deze manier wel toe aan adequate palliatieve zorgen, of wordt er steevast te lang doorbehandeld?

 

In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) brengen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit van Leuven in kaart hoe volwassen patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen) en vrijwilligers denken over zorg in de laatste levensfase.

 

Het finale doel van deze studie bestaat erin te komen tot betere, meer passende zorg in deze fase van het leven, en de dialoog hierover te stimuleren. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de onderzoekers van zo veel mogelijk mensen te weten komen hoe zij over dit thema denken. Via een online vragenlijst kan je je getuigenissen en meningen over passende en niet-passende zorg in de laatste levensfase delen met de onderzoekers.

 Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit onderzoek, kan je contact opnemen met Kris Van den Broeck via kris.vandenbroeck@uantwerpen.be of 0498 54 37 05.

Reactie schrijven

Commentaren: 0