Nieuw portaal rond e-gezondheid

E-Gezondheid is in volle ontwikkeling. Dit domein groeit exponentieel, er vormen zich tal van projecten, verschillende stakeholders zijn betrokken en de diversiteit aan applicaties is groot. Het is dan ook belangrijk dat er duidelijke en correcte informatie voorhanden is, zodat iedereen hieraan kan deelnemen en er gebruik van kan maken. 

Daarom is er een nieuwe portaal gelanceerd dat specifiek gewijd is aan e-Gezondheidsdiensten. Dit platform biedt alle actoren in de gezondheidszorg (patiënten, zorgverleners en zorginstellingen) een gecoördineerd toegangspunt tot de beschikbare informatie op het vlak van e-Gezondheid.

 

Er zijn twee versies beschikbaar: een met informatie specifiek bestemd voor patiënten en een met informatie specifiek bestemd voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Daarnaast vinden bezoekers er ook enkele andere zaken terug: een rubriek ‘Nieuws’ met actuele informatie over e-Gezondheid op het terrein, een mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief e-Gezondheid, een hoofdstuk over het actieplan e-Gezondheid, een zoekfunctie en rubriek met betrekking tot de verschillende partners.

Ontdek het nieuwe portaal.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0