Federale adviesraad voor ouderen

 

De Federale Adviesraad voor Ouderen is het inspraakorgaan voor ouderen in het federale beleid. Op eigen initiatief of op vraag van de federale regering of de Kamer kan de FAVO advies uitbrengen.

 

 

In 2015 bracht de FAVO 12 adviezen uit. Daarin werd ingegaan op de pensioenhervormingen, diverse beleidsnota’s, het federaal plan armoedebestrijding, de erkenning van de mantelzorger en de commercialisering van de gezondheidszorg.

 

Het volledige jaarverslag kan je hier lezen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0