Ombudsdienst Pensioenen zet in op armoedebestrijding

 In het kader van zijn jaarverslag 2015 heeft de Ombudsdienst Pensioenen verschillende aanbevelingen op vlak van armoedebestrijding overgemaakt aan minister van Pensioenen Bacquelaine. Ze vragen onder meer om het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op meerdere tijdstippen automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO. Want het is niet omdat een IGO geweigerd werd op 65, dat de gepensioneerde er later geen aanspraak meer op kan maken. Veel gepensioneerden weten niet dat ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Naast het pensioen wordt ook nog rekening gehouden met andere bestaansmiddelen waaronder het kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar,...

Wens je meer informatie, dan klik je hier of neem je contact op met de welzijnsdienst (Sociaal Huis) of de Rijksdienst voor Pensioenen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0