Geen vuurtjes buiten!

Het verbranden van afval (waaronder ook snoeihout en plantenresten) in open lucht is verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke beperkte uitzonderingen, zoals voor een kampvuur, folkloristische evenement, sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel. Ook het beheer van bossen of natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is, kunnen een uitzondering genieten.

Bij de uitzoneringen (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) dient tevens een afstand gerespecteerd te worden van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.

 

 

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.

 

 

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

 

Meer informatie vind je op www.lne.be. Je kan ook terecht bij de dienst milieu op het nummer 057 346 280 of via milieu@poperinge.be.

Reactie schrijven

Commentaren: 0