ENQUÊTE rond  woonfaciliteiten voor senioren

De seniorenraad voert momenteel een onderzoek rond woonvormen voor senioren. De wens van de senioren moet het uitgangspunt zijn van het toekomstig woonbeleid van de stad. Senioren moeten altijd in staat zijn een evenwaardige, vrije en bewuste keuze te maken tussen 'blijven wonen' en 'verhuizen'.

Dit impliceert dat de overheid de nodige initiatieven neemt om senioren toe te laten zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Tegelijkertijd moet zij ook voorzien in de mogelijkheden en het aanbod van aangepaste huisvesting in eigen buurt...

Jouw mening is dus ook van belang. De enquête vindt u hier terug.

Reactie schrijven

Commentaren: 0