Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Naast het pensioen wordt ook nog rekening gehouden met andere bestaansmiddelen waaronder het kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar,...

Wens je meer informatie, dan klik je hier of neem je contact op met de welzijnsdienst (Sociaal Huis) of de Rijksdienst voor Pensioenen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0