Wat verandert er in 2016!

 

Een nieuw jaar betekent dat er weer enkele veranderingen op komst zijn.

 

De meest opvallende is waarschijnlijk dat de elektriciteit in 2016 fors duurder wordt. Ook de prijzen van postzegels stijgen en wie in 2015 niet naar de tandarts ging, betaalt ook meer...

 

 

Een overzicht van enkele maatregelen:

 

 • Elektriciteit fors duurder en daling aardgas
  Onze energiefactuur gaat de hoogte in. De prijsstijging is het gevolg van een hele reeks prijsverhogingen in de verschillende onderdelen van de stroomfactuur: afschaffen gratis elektriciteit, verhoging van de distributietarieven voor elektriciteit, stijging energiekost, extra stroomheffing van 100 euro en extra bijdragen voor eigenaars van zonnepanelen. De aardgasfactuur daalt gemiddeld met 100 euro per gezin. Met dank aan het goedkopere aardgas en een lager distributienettarief.
 • Remgeld tandarts
  Deze maatregel binnen het mondzorgtraject zorgde voorbije maanden voor een stormloop naar de tandarts: Wie in 2015 of januari 2016 niet bij de tandarts is langsgegaan, zal vanaf 1 februari 2016 een hoger remgeld moeten betalen. Het gaat om een verhoging met gemiddeld 15%. Dat verhoogde tarief geldt enkel voor “technische prestaties”, en dus niet voor preventieve verzorging, algemene raadplegingen of orthodontische verstrekkingen.
 • Assistentie in stations
  Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vanaf begin 2016 in 18 grotere stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen, weliswaar enkel voor rechtstreekse verbindingen tussen die 18 stations. Voor alle andere stations moet assistentie wel nog 24 uur op voorhand aangevraagd worden.
 • Rendement aanvullend pensioen
  De rendementsgarantie van het aanvullend pensioen via een groepsverzekering ten laste van werkgevers wordt vanaf 1 januari 2016 variabel. De opbrengst mag niet lager dan 1,75% of hoger dan 3,75% zijn.
 • Vervroegd pensioen
  De minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen stijgt naar 62 jaar in 2016. Ook de voorwaarden voor het vervroegd pensioen wegens een lange loopbaan veranderen: vanaf 1 januari moet je minstens 60 jaar zijn en een carrière van 42 jaar achter de rug hebben, of 61 jaar zijn en een carrière van 41 jaar.
 • Postzegels worden duurder
  Vanaf 1 januari 2016 wordt de gewone postzegel voor België 2 cent duurder en betaal je 0.79 euro per stuk. Bij aankoop van tien postzegels betaal je 0.74 euro per postzegel.
 • Belasting voor milieuvriendelijke auto’s daalt
  Met een hervorming van zowel de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting hoopt de Vlaamse regering de Vlaming in de richting van milieuvriendelijker wagens sturen. De aankoop van dieselwagens en andere vervuilende voertuigen moet door de hervorming ontmoedigd worden, en de aankoop van elektrische wagens wordt gestimuleerd.
 • Boete voor nieuwkomers die onvoldoende inspanningen leveren
  Alle nieuwkomers uit een land buiten de Europese Unie moeten nu al een inburgeringstraject volgen in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2016 komt er een resultaatverbintenis in plaats van de inspanningsverbintenis die er nu is.
 • Minder betalen voor zuinig verbruik drinkwater
  Bij een zuinig verbruik van water wordt vanaf 2016 een lager tarief aangerekend, bij een royaler gebruik een hoger tarief. Er komt een gezinscorrectie van 20 euro per gezinslid en er blijven sociale correcties voor personen met een handicap en gerechtigden op het leefloon.
 • Lager BTW-tarief voor renovatie enkel voor woningen ouderen dan 10 jaar
  Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen geldt vanaf 2016 alleen nog voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar. Voor werken in woningen van 5 tot 10 jaar, waar de voorbije jaren ook 6% gold, moet je voortaan 21% BTW betalen.
 • Verplichte rookmelders
  In alle woningen die meer dan 70 jaar oud zijn en die verhuurd worden, moeten vanaf 1 januari 2016 de nodige rookmelders aanwezig zijn. Het zijn de verhuurders van de woningen die daarvoor moeten zorgen.
 • Witte kassa voor horeca
  Horecazaken met een omzet uit voeding boven 25 000 euro moeten vanaf 2016 uitgerust zijn met een witte kassa. Er geldt wel nog een uitzondering tot 2017 voor horecazaken die onder de oude regeling vrijgesteld waren.
 • Eerste impact Tax shift
  Vanaf 1 januari 2016 start de lastenverschuiving weg van arbeid die groei en jobs moet creëren. De helft van de werknemers zal minstens 44 euro netto extra op zijn loonbriefje krijgen en bedrijven zullen minder belastingen moeten betalen. Om dat te betalen voert de overheid tegen 2020 een pakket aan maatregelen door: de suikertaks, verhoogde BTW op esthetische chirurgie, speculatietaks, stijging van accijnzen op diesel, alcohol en tabak, strijd teen fiscale fraude,...
 • Strengere energie-eisen
  De nieuwe energienorm gaat gepaard met striktere eisen inzake isolatie. De verstrenging is een nieuwe stap naar het “bijna energieneutraal” bouwen (wat overeenkomt met de energienorm E30), dat in 2021 verplicht zal zijn in Vlaanderen.
 • Dienstencheques naar Vlaanderen
  Sinds 1 januari 2016 zijn de drie gewesten bevoegd voor de opvolging en uitvoering van de dienstencheques. Als u in Vlaanderen woont, bestelt u vanaf 2016 dienstencheques bij de Vlaamse overheid.
 • Naamwijziging Bloso
  Vanaf nu is alles wat sport en Vlaams is te vinden bij Sport Vlaanderen. Door alle ondersteuning, initiatieven en opleidingen te bundelen in één Vlaams sportagentschap met een nieuwe naam komt een definitief einde aan een versnipperd sportbeleid.

Reactie schrijven

Commentaren: 0