Veiligere alternatieven voor fietsers


Het stadsbestuur is recent gestart met het aanpassen van de signalisatie bij de verscheidene wandelpaden en doorsteken in het stadscentrum en in de deelgemeenten. Voortaan zullen fietsers van genoemde verbindingen kunnen gebruik maken als veiligere alternatieven voor de gewone wegen.


Deze aanpassingen passen in een algemene tendens in Vlaanderen waarbij er steeds meer aandacht uitgaat naar slimme mobiliteitsschakels. Daarnaast sluit dit ook aan bij het door het stadsbestuur ondertekende SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid.


Intussen werd de signalisatie al aangepast voor het Molenwegelwandelpad, waarop fietsers nu dus al officieel worden toegelaten. In de komende tijd gebeurt dit ook in de Quintenswandeling en vervolgens komen ook de verscheidene korte doorsteken aan bod.

Reactie schrijven

Commentaren: 0