Parkeerkaart bij aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel

Wie van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating heeft om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan op basis van deze goedkeuring ook een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.Deze procedure, die al sinds een tijdje van toepassing is, zorgt  bij de gebruikers blijkbaar voor nogal wat onduidelijkheid.  


De FOD Sociale Zekerheid formuleert duidelijke richtlijnen:

  • Enkel via de goedkeuring voor de aankoop van volgende mobiliteitshulpmiddelen kan je automatisch een parkeerkaart aanvragen: een manuele modulaire rolstoel, een manuele verzorgingsrolstoel, een manuele actief rolstoel met individuele maatvoering, een elektronische rolstoel voor gebruik binnen-en/of buitenshuis, een modulaire duwwandelwagen, een manuele actief kinderrolstoel, een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnen en/of buitenshuis, een elektrisch instelbare statafel, een rolstoel met mechanische/elektrische sta-functie, een onderstel voor zitschelp. Je kan dus GEEN parkeerkaart aanvragen op basis van de goedkeuring van een standaard rolstoel, driewieler of scooter.
  • Je bezorgt het attest van de goedkeuring, samen met de (standaard) begeleidende brief van de adviserend geneesheer aan de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je kan dit doen via het contactformulier op www.handicap.fgov.be of per brief aan Directie-generaal Personen met een Handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel.
  • De parkeerkaart is even lang geldig als de hernieuwingstermijn van je mobiliteitshulpmiddel: 3 jaar voor kinderen jonger dan 21 jaar, 4 jaar voor volwassenen tussen 21 en 65 jaar en 6 jaar voor 65-plussers.

Meer informatie kan je bekomen via je ziekenfonds.

Bron: www.vfg.be


Reactie schrijven

Commentaren: 0