Verhoging van een aantal uitkeringen op 1.09.2015

Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden een aantal bedragen verhoogd:

 
1.Inkomensgarantie voor ouderen

De maximum toekenbare bedragen verhogen met 2 % tot:

 • 8.255,44 EUR (jaarlijks basisbedrag) en
 • 12.383,16 EUR (jaarlijks verhoogd basisbedrag).


2.Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Hoewel de inkomensgarantie voor ouderen sinds 2001

het gewaarborgd inkomen voor bejaarden vervangt, wordt dit voordeel nog aan sommige gerechtigden uitbetaald.

De gewone jaarbedragen worden verhoogd met 2 % tot:

 • 11.923,67 EUR (gezin) en
 • 8.943,00 EUR (alleenstaande).

3. Het gewaarborgd minimumpensioen als werknemer

De maximumbedragen voor een volledige loopbaan worden verhoogd met 2 % tot:

 • 17.181,62 EUR (jaarbedrag gezin);
 • 13.749,63 EUR (jaarbedrag alleenstaande) en
 • 13.533,45 EUR (jaarbedrag overleving).

4. Het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige

De maximumbedragen voor een volledige loopbaan worden verhoogd met 2 % tot:

 • 17.181,62 EUR (jaarbedrag gezin);
 • 13.108,32 EUR (jaarbedrag alleenstaande) en
 • 13.073,64 EUR (jaarbedrag overleving).

 5. Minimumrecht per loopbaanjaar

Het gewaarborgd minimumloon voor een volledig jaar wordt verhoogd met 2 % tot 22.916,06 EUR.


6. Pensioenen die ingingen voor 1 januari 1995 worden verhoogd met 1 %

Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen die al een verhoging kregen van 2 %.


7. Pensioenen die ingingen in 2010 worden verhoogd met 2 %

Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen die al een verhoging kregen van 2 %.


Bron: Rijksdienst voor Pensioenen

8. Inkomensvervangende tegemoetkoming

De nieuwe maximum jaarbedragen zijn:

 • Categorie A (samenwonend met familieleden in de eerste, tweede of derde graad): 6.673,04 euro
 • Categorie B (alleenwonend of verblijvend en gedomicilieerd in een voorziening): 10.009,56 euro
 • Categorie C (samenwonend met partner of kind ten laste): 13.346,08 euro

Bron: FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap

Reactie schrijven

Commentaren: 0