Vlaamse Ouderenraad organiseert themadagen

Tussen 21 september en 15 oktober 2015 organiseert de Vlaamse Ouderenraad in samenwerking met de Vlaamse provincies en de provinciale ouderenadviesraden opnieuw 5 themadagen. Dit jaar komen de thema’s mobiliteit en openbare ruimte aan bod.

Zestigplussers geven frequent aan hoe mobiliteit bijdraagt aan hun autonomie, aan zelfstandig in het leven staan. Een vlotte en veilige verplaatsing - te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, als autobestuurder of passagier - geeft je de kans actief ouder te worden. Als je verplaatsingen bovendien gebeuren in een overzichtelijke, toegankelijke, gezonde en gezellige omgeving, raak je echt in vervoering. Tijdens deze studie- en netwerkmomenten bieden we interessante sprekers en werkgroepen aan.

Inschrijven of meer info? Klik dan hier.


Reactie schrijven

Commentaren: 0