6 op 10 ouderen willen in eigen woning blijven

Uit de ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing Studies), een bevraging van meer dan 70.000 zestigplussers tussen 2004 en 2014, blijkt dat 60-plussers het liefst in de eigen woning blijven wonen.

Hoewel het zelfstandig thuis wonen prominent op de eerste plaats staat, staan 60-plussers ook open voor andere alternatieven.

 Een 'ageing in place' beleid waarbij ouderen gestimuleerd worden om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven is niet altijd de beste strategie. Gezien de diversiteit onder ouderen, is er meer nood aan een brede waaier van woonmogelijkheden, want dé woonoplossing voor dé oudere bestaat niet.

 

Enkele resultaten uit het onderzoek:

  •  Zes op tien ouderen willen zelfstandig blijven wonen in de eigen woning;
  • De meeste ouderen verkiezen woonvormen met verschillende kamers en waar de nadruk op zelfstandigheid en niet op zorg ligt, zoals een serviceflat en groepswonen;
  • Naarmate de leeftijd stijgt, geven ouderen de voorkeur aan een woning waar men op een zekere mate van zorg kan rekenen;
  • Nieuwe woonvormen zoals groepswonen zijn onvoldoende gekend bij ouderen en er is een gebrek aan duidelijke regelgeving;
  • Inwonen bij de kinderen gebeurt steeds minder dan vroeger;
  • Het woonzorgcentrum is het minst in trek als toekomstige woonplaats, mogelijk door de negatieve beeldvorming;
  • Ouderen met een onaangepaste woning hebben toch de voorkeur om zelfstandig thuis te blijven wonen;

De onderzoekers hechten ook belang aan inspraak voor ouderen. Een woonbeleid gemaakt door ouderen kan 60-plussers stimuleren om 'vroeger na te denken over later'.

Bron: Vlaamse Ouderenraad


Reactie schrijven

Commentaren: 0