verplichte derdebetalersregeling

Vanaf 1 oktober 2015 moeten  huisartsen de derdebetalersregeling toepassen voor de patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Die maatregel geldt niet voor de huisbezoeken.

Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van de zorg voor de kwetsbaarste patiënten te vergemakkelijken. Om de huisartsen daarin te ondersteunen, stelt men alles in het werk om de elektronische tarificatie en facturatie in de derdebetalersregeling tegen 1 oktober 2015 in elk softwareprogramma mogelijk te maken. 
De wettelijke verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen, zal vanaf 1 juli 2015 ingaan, maar de praktische uitvoering zal op 1 oktober 2015 starten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0