Hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een financiële tegemoetkoming voor ouderen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Deze wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

 


Algemene voorwaarden
De tegemoetkoming kan pas vanaf 65 jaar worden aangevraagd en je moet voldoen aan bepaalde nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben maar er worden een aantal uitzonderingen gemaakt.

 

Medische voorwaarden
Essentieel bij het aanvragen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is dat de aanvrager een verminderde zelfredzaamheid heeft, m.a.w. moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. De zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van zes rubrieken :

1. Verplaatsingsmogelijkheden
2. Mogelijkheden om zijn/haar voedsel te nuttigen of te bereiden
3. Mogelijkheid om in te staan voor zijn/haar persoonlijke hygiëne en zich te kleden
4. Mogelijkheid om zijn/haar woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
5. Mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
6. Mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact

 

Waarmee wordt rekening gehouden bij het toekennen van de tegemoetkoming?
In principe wordt rekening gehouden met alle inkomsten van de aanvrager en de persoon waarmee hij/zij een huishouden vormt : pensioen (90 %), kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomen, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar, spaargelden, …

 

Wens je meer info? Wens je een aanvraag te doen?
Je kan terecht in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge bij de dienst Welzijn. Deze dienst heeft van maandag tot vrijdag zitdag van 9 tot 12u. Hiervoor kan je ook terecht bij je mutualiteit. Wil je de dossierbeheerder van de FOD Sociale Zekerheid spreken, dan kan je iedere 4e woensdag van de oneven maanden terecht in het Sociaal huis en dit van 10 tot 12u.

Reactie schrijven

Commentaren: 0