Verkeerscirculatie

Eind 2014 organiseerde het stadsbestuur van Poperinge een uitgebreid participatietraject betreffende het aanpassen van de verkeerscirculatie in het stadscentrum. Door middel van een onlinebevraging en vijf ronde tafelgesprekken kregen alle inwoners de kans om hun mening te geven betreffende drie scenario's opgesteld door het studiebureau Arcadis. Scenario 1 hield enkel het oplossen van plaatselijke knelpunten in, terwijl bij scenario's 2 en 3 ook de verkeersrichting in verschillende centrumstraten zou worden gewijzigd. Aan de onlinebevraging namen 1.036 personen deel en aan de vijf ronde tafelgesprekken namen telkens 20 personen deel.

Bij de onlinebevraging koos 31,69% van de deelnemers voor scenario 1, 25,77% voor scenario 2 en 42,54% voor scenario 3. Bij de ronde tafelgesprekken met willekeurig geselecteerde inwoners en vertegenwoordigers van de stedelijke adviesraden en bewonersplatforms werd dit resultaat echter niet bevestigd. Scenario 3 had tijdens de vijf sessies veel uitgesproken tegenstanders en deze keuze werd slechts door enkele deelnemers verdedigd. Ook over scenario 2 kwamen in de debatten vooral de nadelen aan bod. Het communicatiebureau O2 - dat de gesprekken leidde - concludeerde dat het algemeen aanvoelen was dat de deelnemers, mits het uitvoeren van de maatregelen geschetst in scenario 1, het behoud van de huidige verkeerscirculatie verkozen boven een nieuwe wijziging met eventuele nieuwe knelpunten.


Reactie schrijven

Commentaren: 0